Στατικές ιστοσελίδες ονομάζουμε τις απλές σελίδες σε μορφή HTML, που εμφανίζονται στον χρήστη ακριβώς όπως είναι αποθηκευμένες και πάντα την ίδια πληροφορία. Είναι εύκολες στην κατασκευή και κατάλληλες αν ο ιδιοκτήτης της σελίδας δεν θέλει να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο, παρά μόνο να χρησιμοποιηθεί για να μεταδώσει μία απλή πληροφορία.

Διαχείριση Στατικής Ιστοσελίδας

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι γραμμένες με κώδικα χωρίς την χρήση κάποιου διαχειριστικού προγράμματος. Αποθηκεύονται σαν απλά αρχεία μέσα σε ένα φάκελο στο server και αφού ανέβει δείχνει πάντα την ίδια πληροφορία. Αλλαγές γίνονται αν και όχι τόσο εύκολα όσο στις δυναμικές, με την χρήση κάποιου κειμενογράφου και πρέπει ο διαχειριστής να έχει γνώση προγραμματισμού.

Πλεονεκτήματα Στατικής Ιστοσελίδας

  • Γρήγορη στην κατασκευή
  • Χαμηλό κόστος κατασκευής
  • Χαμηλό κόστος φιλοξενίας

Μειονεκτήματα Στατικής Ιστοσελίδας

  • Χρειάζεται γνώση κώδικα για την ανανέωση της
  • Δεν είναι τόσο χρήσιμη για τον χρήστη
  • Το περιεχόμενο είναι στάσιμο

Οι στατικές ιστοσελίδες είναι χρήσιμες για μικρές επιχειρήσεις που έχουν μικρές ανάγκες για περιεχόμενο. Η ύπαρξη πολλών σελίδων σε τέτοια μορφή καθιστά δύσκολη την διαχείριση της και δεν προτείνετε για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για ηλεκτρονικά βιογραφικά, οδηγίες για κάποιο προϊόν, landing σελίδες κλπ.

Στη Level Up κατασκευάζουμε στατικές ιστοσελίδες για επιχειρήσεις που οι ανάγκες τους είναι μικρές και χρειάζονται κάτι πολύ οικονομικό και γρήγορα.