Δυναμικές Ιστοσελίδες

Δυναμική ιστοσελίδα λέμε ένα site με πληροφορίες οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με τον χρήστη που την βλέπει, την ώρα, την γλώσσα και άλλους παράγοντες. Οι δυναμικές ιστοσελίδες στο σύνολο τους, παράγονται σε real-time χρόνο. Περιέχουν κώδικα, PHP ή ASP και όταν κάποιος ζητά πρόσβαση σε αυτήν ο κώδικας που βρίσκετε στον web server εμφανίζει το αποτέλεσμα στον web browser του χρήστη.

Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες είναι δυναμικές, καθώς είναι πιο εύκολες στην συντήρηση και ανανέωση τους γιατί το περιεχόμενο τους κατηγοριοποιείτε σε μία βάση δεδομένων. Έτσι λοιπόν είναι πιο εύκολο για τον διαχειριστή της ιστοσελίδας να κάνει αλλαγές ειδικά αν το περιεχόμενο της είναι μεγάλο.

Διαχείριση Δυναμικής Ιστοσελίδας

Οι δυναμικές ιστοσελίδες αναπτύσσονται μέσω κάποιων διαχειριστικών προγραμμάτων όπως είναι το Joomla, το WordPress, το Drupal κλπ, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στον πελάτη με μία μικρή εκπαίδευση να διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του και να κάνει τις καθημερινές αλλαγές στο περιεχόμενο της. Αλλαγές όπως το να ανεβάσει ένα άρθρο που αφορά το αντικείμενο του, κάποια εικόνα, ένα video, ένα καινούργιο προϊόν ή υπηρεσία, χωρίς να χρειάζεται προγραμματιστικές γνώσεις. Έχοντας λοιπόν μια δυναμική ιστοσελίδα για την επιχείρηση σας, δεν εξαρτάστε από την εταιρία που την έφτιαξε για να κάνετε απλές αλλαγές.

Πλεονεκτήματα Δυναμικής Ιστοσελίδας

  • Μεγάλο επίπεδο λειτουργικότητας
  • Πολύ εύκολη αναβάθμιση
  • Μεγάλη ευκολία στην ανανέωση περιεχομένου ακόμα και από πολλούς χρήστες την ίδια στιγμή
  • Δυνατότητα συλλογής πληροφοριών
  • Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης πολλών εφαρμογών

Κάθε επιχείρηση πριν προβεί στην δημιουργία της ιστοσελίδας της πρέπει να σκεφτεί τι χρειάζεται, ποιες είναι οι ανάγκες της. Αν χρειάζεται συχνές αλλαγές, αν θέλει να είναι ανταγωνιστική και να κάνει αισθητή την παρουσία της στο διαδίκτυο, αλλά και να την χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο, τότε η επιλογή της δυναμικής ιστοσελίδας είναι μονόδρομος.

Στην Level Up σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δυναμικές ιστοσελίδες, αφού πρώτα συζητήσουμε και αναλύσουμε τις ανάγκες σας. Με την εμπειρία μας στον διαδικτυακό χώρο σαν εργαλείο, δημιουργούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρηση σας.